mu-plugins klasörü ve WP 3.0

WP MU kullanıcıları MU’a özel eklentilerini /wp-content/ altında mu-plugins klasöründe saklarlar. Şimdi WP MU ve WP, WordPress 3.0’ta birleştiler. Peki WordPress 3.0’ın Network özelliğini kullanacaklar ne yapacak?

WP 3.0, varsayılan olarak mu-plugins klasörü ile gelmiyor. Fakat MU eklentilerinin çalışması için bu klasöre ihtiyaç var. O nedenle mutlaka yaratmalısınız ve MU eklentilerini bu klasöre yüklemeye devam etmelisiniz.

Eğer WP MU 2.9.2 siteniz varsa, WP 3.0’a mevcut eklentilerinizle terfi ederseniz sitenizin kırılması yüksek ihtimal. Bu nedenle eklentilerinizi önce 3.0 uyumlu versiyonlarına yükseltmelisiniz.

WordPress 3.0’ın “Network” özelliğini açmak

WordPress 3.0 Beta 1 sürümü kısa süre önce çıktı biliyorsunuz. Tabi en merak edilen yeniliklerden biri “network” yani MU özelliğinin nasıl çalıştırılacağı. “Network” özelliği varsayılan olarak aktif değil. Sizin aktifleştirmeniz gerekiyor.

Bu özelliği açmak için wp-config.php dosyanıza

define ('WP_ALLOW_MULTISITE', true  ) ;

satırını eklemelisiniz. Bu satırı ekleyince Tools(Araçlar) menüsüne “Network” satırı ekleniyor.

Daha sonra “Network” adımına tıkladığınızda bu özelliği aktif hale getiriyorsunuz ve sizden şunları yapmanız isteniyor:

1. /wp-content/ dizinine blogs.dir adlı yeni bir klasör eklemelisiniz. Bu klasör wp-content klasörünüzle aynı izinlere sahip olmalı. (muhtemelen 755)

2. wp-config.php dosyanıza şu satırları eklemelisiniz.

define( ‘MULTISITE’, true );
define( ‘VHOST’, ‘no’ );
$base = ‘/’;
define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘wordpressturkiye.com’ );
define( ‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/’ );
define( ‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1 );
define( ‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1 );

* wordpressturkiye.com yerine alan adınız gelmeli.

3. .htaccess dosyanıza ise şu satırları eklemelisiniz:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]

# uploaded files
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ – [L]
RewriteRule  ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule  ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

.htaccess dosyanızdaki mevcut WordPress kodlarını sildikten sonra yukardaki satırları eklemelisiniz.

Bu 3 adımı tamamladıktan sonra yönetim panelinizde en üstte “Super Admin” paneli belirecek. Bu panelden istediğiniz gibi üye ya da site ekleyebilirsiniz. Tabi sitenizin üye kayıt işlemi de değişecek ve üyelere yeni bir blog açma imkanı da sunulacak.

Blog adresleri için 2 seçeneğiniz var. Ya alt-alan-adı.alan-adınız.uzantı ya da alan-adınız.uzantı/klasör seçeneğini sunabilirsiniz üyelerinize. İlki için Apache httpd sunucunuzun (ya da sunucu yazılımınız her ne ise) httpd.conf dosyasında bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor ki bunlar bu yazının kapsamında değil.

Ana WordPress kurulumunuz, netvörkünüzün ana sitesi haline gelecek. İngilizce açıklamalar için:

http://codex.wordpress.org/User:Andrea/Create_A_Network

3.0’ın Beta halinde olduğunu ve mevcut WordPress sitelerinin bu sürüme asla yükseltilmemesi gerektiğini önemle hatırlatmak isterim.